Läkarmottagning

Hos oss arbetar specialister i allmänmedicin och läkare under specialistutbildning. Vi har bred kompetens och god erfarenhet av att upptäcka och behandla akuta och kroniska sjukdomar men vi lägger även stor vikt på att förebygga sjukdomar. Vid behov kan vi remittera Dig vidare till andra specialister.

Prickmottagning:
Varannan jämn vecka på onsdagar mellan 09:00-11:30 erbjuder vi tider för våra listade patienter till läkare för kontroll av födelsemärken. Tiden är endast till för bedömningar .

Webb infektion (ej aktiverad under rådande pandemi): Dessa tider är endast 15 minuter långa och till för enklare åkommor såsom förkylningssymtom, halsont, öronvärk, urinvägsinfektioner och liknande symtom. Viktigt vid dessa besök att hålla sig inom ramen av 15 minuter och endast ta upp en problematik per besök med läkaren. (OBS! Dessa besök avser inte förlängning av sjukskrivningar)

Webb planerat besök (ej aktiverad under rådande pandemi): Dessa tider är 30 minuter långa och passar Dig med lite svårare symtom och åkommor som t ex långvarig värk, förlängning av sjukskrivning, utredningar eller andra besvär som kan tänkas behöva mer än ett 15 minuters besök. Viktigt att endast ta upp en problematik per besök. Våra webbtider är begränsade i antal, finner du inga alternativ är du välkommen att ringa till våra mottagningssköterskor för att boka Din tid.