Miljöpolicy

På vårdcentralen värnar vi om miljön. Miljöarbetet utgör en naturlig del av vår dagliga verksamhet och är därför väl integrerat i vår organisation. Vi medverkar till en långsiktig och hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god och hälsosam livsmiljö genom att:

  • Genom vårt agerande förebygger vi förorening av miljön och är sparsamma med naturens resurser.
  • Vi arbetar med att ständigt minska miljöbelastningen med fokus på avfall och läkemedel.
  • Genom att alla medarbetare är delaktiga i miljöarbetet bidrar vi till en miljöriktig utveckling för nuvarande och kommande generationer.
  • I vårt miljöarbete följer vi lagar och krav som är relevanta ur miljösynpunkt för vår verksamhet.
  • Vi ska ständigt förbättra oss och aktivt arbeta för en bättre miljö.