Bakgrund

Idag står drygt 1 miljon svenskar på antidepressiva läkemedel där ångest och depression som indikation dominerar förskrivningen. En viktig orsak till den stadiga ökningen av antidepressiva under 2000-talet är en ackumulering av patienter, dvs att patienterna inte slutar ta sina mediciner även om de inte längre har någon indikation eller har en dålig effekt. En viktig orsak till ackumuleringen är att många patienter inte vågar eller klarar av att sluta med sina läkemedel, antingen pga att abstinensreaktioner misstolkas som återfall i grundsjukdom och/eller att de fysiska och psykiska abstinensreaktionerna är så pass obehagliga att de inte lyckas trappa ned.

Metod

  • Idealiskt sett hålls inledningsvis ett 45-60 min samtal om patientens historik och målsättning med nedtrappningen. Många patienter har försökt sluta tidigare och att diskutera och undersöka farhågor och förväntningar är viktigt.
  • Under detta samtal förklaras begreppet “hyperbol” (överdriven) nedtrappning. Det innebär att dosreduktionerna blir allt mindre ju närmare 0 man kommer och anses kunna minska intensiteten på abstinenssymtomen. Detta är den metod som det brittiska psykiatriförbundet, Royal College of Psychiatrists, numera rekommenderar (https://www.rcpsych.ac.uk/mental-health/treatments-and-wellbeing/stopping-antidepressants).
  • Det finns ingen omfattande forskning inom detta område vilket gör att det är viktigt med ett uttalat patientcentrerat samforskande förhållningssätt. Tanken är att man alltid skall eftersträva lägsta effektiva dos, dvs där patienterna upplever bäst effekt, men minimalt med biverkningar. Många som söker sig till oss önskar sluta helt och hållet.  Patienterna brukar få veckovis uppföljning på NTM, antingen fysiskt besök eller telefon/video. Vid högre doser brukar det ofta flyta på mer friktionsfritt varför nedtrappning brukar kunna ske på distans. Allt eftersom abstinensbesvären sedan blir mer uttalade så brukar många patienter uppskatta åtminstone avstämning genom mottagningsbesök varannan vecka.
  • Gruppterapi utvecklas för de patienter som är intresserade och samtidigt upplever stora besvär.
  • Utsättningen följs med WHO-5 Well being Index samt en checklista för biverkningar/utsättningsreaktioner av psykofarmaka.

Nedtrappningsmottagningen

  • Patienten kommer till mottagningen via egenanmälan, frågeremiss eller remiss.
  • 35 patienter får idag hjälp med nedtrappning (utsättning) och vi erbjuder gruppterapi för de patienter som har behov av detta under nedtrappningsprocessen.
  • Erfarenheter från mottagningen samlas för att kunna delges andra läkare.

Medicinskt ansvarig: ST-läkare André Marx

Terapiansvarig: Psykiatriker, med dr Göran Högberg