Björkhagen digital

Från och med 30 mars 2020 erbjuder vi på Björkhagens HLM nu Digitala besök i egen regi. Du kan alltså träffa din läkare via digitala videobesök, ladda ner appen Lideta digital.

För att boka ett digitalt besök ring 0840915802.

Digitala besök gäller också för besök hos psykoterapeut och sjuksköterska.

Se manual nedan.

Manualbeskrivning för patient 200326