Ändrade avgifter vid uteblivet besök i vården

Nya regler vid uteblivet besök från den 1 september

Alla vårdgivare ska ta ut en avgift på 400 kronor om patienter uteblir från besök i öppenvården eller vid planerad operation i slutenvården.

Förhinder ska meddelats 24  timmar innan ett besök i öppenvården

För mer information besök VGG