2019 vaccinationskampanj

Från den 7/1 gäller endast tidsbokning för årets vaccinationskampanj. Vänligen ring 08-40915802 för bokning.

För följande personer är vaccinationen kostnadsfri. För icke riskgrupper kostar influensavaccinet 250kr och Pneumokock 350, tar man båda samtidigt kostar det 500kr.

Ålderspensionärer

Personer, oavsett ålder, med någon av följande kroniska sjukdomar:

•kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom

•astma 

•kraftigt nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller medicinering)

•kronisk lever- eller njursvikt

•instabil diabetes mellitus

•extrem fetma (störst risk vid BMI > 40)

•neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen

•gravida Vaccination av gravida görs lämpligen från vecka 17, gärna efter genomförd ultraljudsundersökning. Så länge inte influensasäsongen startat kan vaccinationen gärna skjutas på, eftersom det nyfödda barnet får bättre skydd under sina första levnadsmånader ju senare under graviditeten vaccination sker. Gravida med samtidig kronisk risksjukdom enligt ovan kan rekommenderas vaccination redan under tidig graviditet, det vill säga i första trimestern, om influensa har börjat cirkulera i samhället.